Zgłoszenia do regat

OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY ÓSEMEK

1 - 4x+ / 4x- DZ
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
2 - 4x+ / 4x- CH
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
3 - 8xMJ/MB/MA/MM
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
4 - 4xKJM
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
5 - 4xMJM
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
6 - 2xKJ
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
7 - 2xMJ
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
8 - 1xKA/KB
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
9 - 2xMM,MK
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
10 - 1xMA/MB/MJ/MJM
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
11 - 8xKJM/KJ/KB/ KA/KM
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający
12 - 8x OPEN i STUDENT
No. Klub Zawodnicy Trenerzy Zgłaszający