Kontakt

Skontaktuj się z nami.

Wszelkie niezgodności ze stanem faktycznym należy niezwłocznie zgłosić Polskiemu Związkowi Towarzystw Wioślarskich
drogą e-mailową: biuro@pztw.org.pl lub telefoniczną. Danymi zgromadzonymi w systemie zarządza Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.

tel. +48 22 826 4364
tel. +48 22 827 1130
tel. +48 22 828 2956
fax. +48 22 828 2954

biuro@pztw.org.pl
regaty@wioslarstwo.poznan.pl


ul. Kopernika 30 pok 406
00-336 Warszawa