Entries.js

System zgłoszeń do wydarzeń sportowych.

Aby rozpocząć korzystanie z systemu i przystąpić do zgłoszeń, zaloguj się przy pomocy danych z systemu zarządzania licencjami.

Zaloguj »

Aby dokonać zgłoszenia, wybierz wydarzenie do którego chcesz zgłosić zawodników, a następnie wybierz składy osad.

Wybierz wydarzenie »